April 5th, 2011

барашек

Ян Твардовский

Dziekuję

Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu
za to że nie jest całym człowiek pojedynczy
za oczy nagle bliskie i niebezimienne
za głos niedawno obcy a teraz znajomy
za to że nie ma czasu by pisać list krótki
więc dlatego się pisze same tylko długie
choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym
a miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi
że nie można Cię zabić w obronie człowieka

Dziękuję Ci za tyle bólu żeby sprawdzać siebie
za wszystko co nieważne najważniejsze
za pytania tak wielkie że już nieruchome
Благодарю

Благодарю тебя за любовь скорую без раздумий
за то что не цел человек одиночка
за глаза вдруг близкие и небезимянные
за голос недавно чужой а ныне знакомый
за то что нет времени на краткие письма
и потому пишутся только лишь длинные
хоть суть писательства вред нести пишущим
за то что любовь все так же людей неуклюжее мимохождение 
и что Тебя нельзя убить в защиту человека

Благодарю Тебя за столько боли чтоб себя испытывать
за все что неважно найважнейшее
за вопросы столь большие что уже недвижимы